Històrics de la Platja
Cuadro de texto: Treballem per un Pla de l'Avellà cap davanter
Cuadro de texto: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLA DE L’AVELLÀ
Cuadro de texto:   Històrics de la Platja

Posem a la vostra disposició un capítol de l'informe de Greenpeace.

Destrucció a tota costa.

 

Informe de Greenpeace sobre la situació del litoral.

De juliol del 2004.

La nostra platja lamentablement  té un lloc destacat a l’informe.

Escrits de la Plataforma a les Administracions

Any 2004

Any 2005

Cuadro de texto:     Entrada a Sorra, Ja.
Cuadro de texto:  Utilitats
Cuadro de texto:      Historics Platja 
Cuadro de texto: Informació Veïns
Cuadro de texto: Entrada a Pla de l’Avellà.
Cuadro de texto:  Historics El Pla

Declaració d’impacte mediambiental, de la regeneració de les nostres platges del “Ministerio de Medio Ambiente” .

 Arxiu  Word

Cuadro de texto: Per visualitzar i obrir aquests documents PDF.

Teniu de tindre instal·lar el programa:
“Adobe Reader”
Podeu baixar-lo de la web de Adobe
Gratuït.
http://www.adobe.es/

Mentre no sigui canviada, l’adreça del programa és:
 http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
Cuadro de texto: Aquests son arxius PDF que podeu obrir o guardar en el vostre ordinador
Cuadro de texto: Establiments del Pla

Informació

 

Centre Cívic 

Associació de Veïns Mar Pla de l’Avellà.

Cl.  Joan XXIII nº 1

Pla de l’Avellà Cabrera de Mar ( 08349 )

TITULARS DE PRENSA DE L’ANY 2001 FINS EL 2006

A baix, teniu arxius pdf amb titulars de noticies i resums  relacionats amb la platja de

Cabrera de Mar i Vilassar de Mar.

En el primer trobareu els titulars de l’any 2001 fins decembre de 2004.

En el segon el primer semestre de 2005 i el tercer el segon semestre de 2005.

Any 2006

Informes

2004

EUROSION